แปลง สกุลเงิน
Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / กีบลาว
Afghani อัฟกานิสถาน currency
  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน
กีบลาว currency
  • iso 4217: LAK
  • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Converter Afghani อัฟกานิสถาน / กีบลาว

2016-02-07 ► 1 AFN = 118.887 LAK ► Converter Afghani อัฟกานิสถาน กีบลาว . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เหนียวกรีก ฟรังก์ฝรั่งเศสแปซิฟิก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-06

1 AFN = 118.887 LAK

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ