แปลง สกุลเงิน
Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก
Afghani อัฟกานิสถาน currency
  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน
ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก currency
  • iso 4217: LUF
Converter Afghani อัฟกานิสถาน / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

2016-02-07 ► 1 AFN = 0.5274 LUF ► Converter Afghani อัฟกานิสถาน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เหนียวกรีก ฟรังก์ฝรั่งเศสแปซิฟิก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-06

1 AFN = 0.5274 LUF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ