แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ยิบรอลต้า
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
ปอนด์ยิบรอลต้า currency
  • iso 4217: GIP
  • ยิบรอลตา
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ปอนด์ยิบรอลต้า

2016-02-08 ► 1 JPY = 0.0059 GIP ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ปอนด์ยิบรอลต้า . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เหนียวกรีก ฟรังก์ฝรั่งเศสแปซิฟิก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-06

1 JPY = 0.0059 GIP

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ