แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ดอลลาร์ G​​uyanese
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
ดอลลาร์ G​​uyanese currency
  • iso 4217: GYD
  • กายอานา
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ดอลลาร์ G​​uyanese

2016-02-06 ► 1 JPY = 1.7629 GYD ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์ G​​uyanese . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ Antillean Neutrino ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-05

1 JPY = 1.7629 GYD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ