แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / Gourde ชาวไฮติ
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
Gourde ชาวไฮติ currency
  • iso 4217: HTG
  • ไฮติ
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / Gourde ชาวไฮติ

2016-02-07 ► 1 JPY = 0.5108 HTG ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น Gourde ชาวไฮติ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เหนียวกรีก ฟรังก์ฝรั่งเศสแปซิฟิก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-06

1 JPY = 0.5108 HTG

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ