แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก currency
  • iso 4217: LUF
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

2016-02-06 ► 1 JPY = 0.3087 LUF ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Riyal กาตาร์ ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-06

1 JPY = 0.3087 LUF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ