แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ลัตเวีย lats
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
ลัตเวีย lats currency
  • iso 4217: LVL
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ลัตเวีย lats

2016-02-05 ► 1 JPY = 0.0054 LVL ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ลัตเวีย lats . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ Antillean Neutrino ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-05

1 JPY = 0.0054 LVL

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ