แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ออนซ์ของ Palladium
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
ออนซ์ของ Palladium metal
  • iso 4217: XPD
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ออนซ์ของ Palladium

2016-02-05 ► 1 JPY = 0.0003 XPD ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ออนซ์ของ Palladium . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ Antillean Neutrino ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-05

1 JPY = 0.0003 XPD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ